dilluns, 11 d’octubre del 2021

ELS NOUS ARBRES DE LA RESCLOSA
Ara que s'acaba el període de més vitalitat de la majoria de plantes, que va de la primavera a la tardor, podem dir que, en aquest primer any de vida dels 90 arbres, més o menys, que es van plantar l'hivern passat a la Resclosa dels Manresans, coincidint amb la finalització de les obres d'arranjament de la mateixa, la majoria d'ells han crescut força. 

Vaig dir que els arbres plantats eren verns, perquè eren encara plançons, i no s'apreciava en molts d'ells altra cosa que una tija molt prima, insuficient per conèixer-los. Ara es pot veure que sí que són verns la majoria, per bé que també hi ha uns quants pollancres del tipus més corrent o Populus nigra. Els pollancres que hi ha estan situats per darrera dels verns, amb respecte a l'aigua, ja que viuen millor en una segona línia (als boscos de ribera, en primera línia, amb més necessitat d'aigua, hi solen haver arbres com els verns i els salzes).

Els verns que es van plantar a la riba dreta del riu (més d'una vintena), on és més fàcil accedir-hi, actualment ja fan 1 o 2 metres d'alçada i presenten unes fulles ben grosses, com les del seus verns veïns, els grans verns que hem pogut mantenir i que tenen una bona colla d'anys d'edat. Suposo que han tingut la mateixa sort els 50 o 60 que es van plantar a l'altra riba, però que costa més arribar-hi per comprovar-ho. Des de l'altra banda no es veu, perquè també he de dir que han proliferat molt les herbes, en els dos costats, sobretot el canyís, que ha crescut molt, de forma natural, i les seves tiges es fiquen entremig dels nous arbres. Es forma així una nova catifa verda, com es pot veure a les fotos.

Sembla doncs que, a la zona afectada per la restauració de la Resclosa, la naturalesa es va posant al seu lloc, es va refent i així es va reduint el poc o molt impacte que s'hi va produir l'hivern passat.

Aprofito l'ocasió per posar una foto on es veuen els ànecs collverds justament en plena resclosa.